Thi mô phỏng

Câu 1: Ấn phím space hoặc (phím cách) khi thấy tình huống nguy hiểm Gợi ý Xóa Điểm
Câu 0
SPACE
Câu 2

Time: 0

Điểm: 0.0

Câu 1/120

Chương 1: Giao thông trong đô thị

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

Câu 26

Câu 27

Câu 28

Câu 29

Chương 2: Giao thông ngoài đô thị

Câu 30

Câu 31

Câu 32

Câu 33

Câu 34

Câu 35

Câu 36

Câu 37

Câu 38

Câu 39

Câu 40

Câu 41

Câu 42

Câu 43

Chương 3: Giao thông trên cao tốc

Câu 44

Câu 45

Câu 46

Câu 47

Câu 48

Câu 49

Câu 50

Câu 51

Câu 52

Câu 53

Câu 54

Câu 55

Câu 56

Câu 57

Câu 58

Câu 59

Câu 60

Câu 61

Câu 62

Câu 63

Chương 4: Giao thông trên đường núi

Câu 64

Câu 65

Câu 66

Câu 67

Câu 68

Câu 69

Câu 70

Câu 71

Câu 72

Câu 73

Chương 5: Giao thông trên đường quốc lộ

Câu 74

Câu 75

Câu 76

Câu 77

Câu 78

Câu 79

Câu 80

Câu 81

Câu 82

Câu 83

Câu 84

Câu 85

Câu 86

Câu 87

Câu 88

Câu 89

Câu 90

Chương 6: Tai nạn giao thông thực tế

Câu 91

Câu 92

Câu 93

Câu 94

Câu 95

Câu 96

Câu 97

Câu 98

Câu 99

Câu 100

Câu 101

Câu 102

Câu 103

Câu 104

Câu 105

Câu 106

Câu 107

Câu 108

Câu 109

Câu 110

Câu 111

Câu 112

Câu 113

Câu 114

Câu 115

Câu 116

Câu 117

Câu 118

Câu 119

Câu 120

quy-trinh-dao-tao-va-sat-hach-cap-gplx
© 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Dạy nghề Tư thục Lái xe Sài Gòn